Blower-Door test

Fotodokumentace Blower-Door testu

1

Příprava na test

2

Pohled zvenku

3

Pohled zevnitř

5

Folie při přetlaku

6

Folie při přetlaku

4

Folie při přetlaku

7

Folie při přetlaku

8

Naměřené hodnoty 

Proč Blower-Door test

O užitných vlastnostech rodinných domů rozhoduje správná projektová dokumentace a především správná realizace. V České republice bohužel není obvyklé, aby si prováděcí firmy nebo investoři nechali zkontrolovat těsnost obalových konstrukcí budovy. V lepším případě se provede pouze vizuální hodnocení, které ale nemůže plně zhodnotit stav a provedení konstrukcí již zakrytých jinými konstrukcemi. Jedním z objektivně hodnotících a měřitelných kritérií, kterým lze kontrolovat správnost provedení, je kontrola celkové vzduchotěsnosti objektu – Blower-Door test.
Z hlediska těsnosti jsou nejcitlivější lehké montované stavby, u kterých chybí akumulační vrstva a naopak obsahují velké množství spár – potenciálních netěsností. Lehké montované stavby byly poměrně populární za doby socialismu. V té době ale byly obalové konstrukce řešeny především z hlediska difúze. Filtrace vzduchu konstrukcemi nebyla prakticky řešena, o čemž se lze přesvědčit nahlédnutím do tepelně technických norem té doby. Po určitém útlumu ve výstavbě lehkých montovaných staveb v 90. letech 20. stol. se v posledních letech jejich obliba opět zvyšuje. Samozřejmě to neznamená, že se problematika vzduchotěsnosti týká pouze dřevostaveb. Také u zděných rodinných domů se vyskytují montované části jako obytná podkroví, vazníkové střechy s lehkými stropními konstrukcemi apod.
Se stále se zvyšujícími tepelně technickými požadavky a vzhledem k tomu, že často bývají použity prvky na bázi dřeva, které je značně náchylné na působení biologických činitelů, nabývá na důležitosti i řešení těsnosti obvodového pláště.

Měření

Kdy se měření provádí

U novostaveb se měřením kontroluje provedení vzduchotěsných vrstev a těsnost spár mezi jednotnými prvky a mezi prvky a otvory (okna, dveře). Měření lze provádět před nebo po zakrytí vzduchotěsnících vrstev. Měření před zakrytím by měly využívat především prováděcí firmy, projektanti a stavební dozor. Toto měření je velice důležité, protože v případně objevení netěsného místa lze bez větších zásahů defektní místo opravit. Měření po zakrytí vzduchotěsnících vrstev by měly využít především investoři jako kontrolu kvality celého díla. V tomto případě může být oprava defektního místa velice složitá a poměrně finančně nákladná. U stávajících staveb se měřením kontroluje míra těsnosti, na základě které lze rozhodnout, zda a v jakém rozsahu jsou nutné stavební úpravy.

Zdroj: Atelier DEK

Protokol o měření provzdušnosti Blower-Door test (PDF)


Více na www.atelier-dek.cz

Projekční činnost

Zajistíme také zpracování projektů

Využijte naši autodopravu

Autodoprava Znojmo Profi-Gips-Transport.cz

Videa ze stavby domů

Aneb "Jak se staví sen"

Mapa našich staveb

Podívejte se na mapu našich realizovaných staveb

Blower Door test

Kontrola každé stavby zdarma

Rigips.cz

Jsme certifikovanou společností f. RIGIPS

Naši partneři

Image
Image
Image

Spolufinancování z fondů EU